Specjaliści AML

AML to regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy AML nakładają na szereg podmiotów liczne obowiązki. Nasza kancelaria pomaga przedsiębiorcom spełnić te wymagania.

Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach spółdzielczych, firmach leasingowych, firmach pożyczkowych, biurach rachunkowych, kantorach kryptowalut i agencjach nieruchomości.

Prowadzimy szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz obrotu złotem dewizowym.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841
lub napisz kancelaria@madwokaci.pl

Kto musi stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Przepisy AML (ang. Anti-Money Laundering) i CFT (ang. Counter Financing of Terrorism) dotyczą firm i instytucji, które świadczą usługi finansowe. Pełną listę instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów AML/CFT reguluje ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 2 ustawy – do przepisów muszą stosować się m.in.

 • banki,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • krajowe instytucje płatnicze,
 • firmy inwestycyjne,
 • zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską w Polsce,
 • spółki prowadzące rynek regulowany,
 • fundusze inwestycyjne, ASI, TFI,
 • kantory wymiany walut i kantory kryptowalut,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • notariusze, adwokaci i radcowie prawni,
 • doradcy podatkowi,
 • podmioty świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • inne podmioty wymienione w ustawie.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w polskiej nomenklaturze znane jest również jako PPP/PFT. W naszym kraju system ten tworzą Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wraz z wyżej wymienionymi instytucjami obowiązanymi oraz jednostkami współpracującymi (m.in. NBP, KNF, NIK i organy administracji rządowej). Instytucje obowiązane rozpoznają i oceniają ryzyko, a następnie stosują środki bezpieczeństwa finansowego i informują GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przykładowe zrealizowane projekty AML

Pobierz bezpłatny przewodnik AML

Celem przewodnika jest zwiększenie wiedzy na temat przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a tym samym łatwiejsze wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.

Kilka słów o zawartości e-booka

Wiemy, jak ważny jest Twój czas, dlatego wszystkie najważniejsze informacje zawarliśmy na 23 stronach, dbając o to, by treści były przejrzyste i ciekawe. Znajdziesz tu odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania i uzupełnisz swoją wiedzę o zagadnienia, które ułatwią prowadzenie firmy zgodnie z obowiązującym prawem. Wystarczy 60 minut, by zapoznać się z treścią przewodnika i zaplanować dalsze kroki w kwestii wdrażania przepisów AML. Całość podzieliliśmy na 6 przejrzystych rozdziałów, które poruszają najważniejsze kwestie prawne.

Z naszego e-booka dowiesz się m.in.

 • jakie są obowiązki instytucji obowiązanej,
 • w jaki sposób wyznaczyć kadrę kierowniczą i członków zarządu,
 • w jaki sposób i jak często przeprowadzać analizę ryzyka,
 • w jaki sposób określić ryzyko klienta, państw i obszarów geograficznych,
 • kiedy należy zastosować środki bezpieczeństwa finansowego,
 • w jaki sposób dokonywać identyfikacji klienta,
 • kim jest beneficjent rzeczywisty,
 • jakie są kary za brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego,
 • jak wygląda procedura z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • na czym polega procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML/CFT,
 • czym jest obowiązek przekazywania i gromadzenia informacji,
 • jakie wymogi trzeba spełnić, by prowadzić działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych.

Przewodnik AML

Pobierz przygotowany przez naszą kancelarię Przewodnik prawny – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki jak wdrożyć AML w swojej firmie.

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Oferujemy również szereg usług prawniczych dopasowanych do potrzeb instytucji obowiązanych, które określa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu AML/CFT, pomagamy w przeprowadzeniu analizy ryzyka i procedury AML oraz świadczymy profesjonalne usługi doradcze. Chętnie wyjaśnimy niezrozumiałe kwestie i rozwiniemy zagadnienia zawarte w e-booku.

Reprezentujemy instytucje obowiązane w toku kontroli z zakresu wypełniania obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prowadzonej przez GIIF, KNF lub NBP.

Warto również odwiedzić nasz sklep, w którym znajdziesz gotowe dokumenty AML do wykorzystania w każdym rodzaju działalności. Pakiet zawiera analizę ryzyka, przewodnik prawny, procedurę AML, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń, macierz ryzyka, oświadczenie beneficjenta rzeczywistego, oświadczenie PEP oraz rejestr transakcji podejrzanych. W naszym sklepie dostępne są też dokumenty AML dla kantorów wymiany walut i kantorów kryptowalut oraz pakiet dokumentów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy do wykorzystania w każdym rodzaju działalności. Wszystkie dokumenty są zgodne z obowiązującymi od 2021 r. przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Audyt z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML/CFT)

Jeżeli wdrożyłeś już w swojej firmie obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ale nie jesteś pewien czy w toku kontroli zostaną one zaakceptowane skontaktuj się z nami, przeprowadzimy audyt Twojej firmy pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przygotujemy dla Twojej firmy zindywidualizowaną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu reguluje w szczególności:

 1. czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
 10. zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
 11. zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i obrotu złotem dewizowym

Kompleksowy program szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie szkolenia dowiesz się na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie z zakresu AML jest skierowane do osób odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych, członków zarządu taki instytucji, kadry kierowniczej oraz wszystkich zaangażowanych w działania AML.

Materiały szkoleniowe

Zapewniamy przydatne materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają również wzory dokumentów AML.

Program szkolenia

 

1. Obowiązki AML 

 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ?

2. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
 • Kiedy należy powołać Compliance Officera?

3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

 • W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?

4. Analiza ryzyka

 • Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?

5. Przykłady procedur z zakresu AML

 • Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.

6. AML w kontekście RODO

 • Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.

7. Środki ochrony sygnalistów

 • Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
 • Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?

8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy

 • Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
Szkolenia odbywają się w dedykowanej dla Twojej firmy formule.
Osoba do kontaktu
Tomasz Majkowycz
Adwokat/wspólnik zarządzający
Tel.: + 48 692 479 841
E-mail: t.majkowycz@madwokaci.pl
Blog
Aktualności

10 lat

Jesteśmy adwokatami
z ponad 10 letnim doświadczeniem.

1000 klientów

Pracowaliśmy z ponad 1 000
zadowolonych klientów.

100 mln

Wartość prowadzonych spraw to
ponad 100 mln złotych.

  Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie:

  Umów konsultację ze specjalistą

  Napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami przez telefon +48 692 479 841