Nietrafiona inwestycja - certyfikaty funduszy inwestycyjnych

Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w prowadzeniu sporów na tle instrumentów finansowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek funduszy. Reprezentujemy klientów w sprawach przeciwko bankom i domom maklerskim oferującym tego typu produkty, funduszom, TFI i depozytariuszom. Posiadamy liczne sukcesy w tego typu sprawach, które opisywane są m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Czym są certyfikaty inwestycyjne?

Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe będące potwierdzeniem uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym i dowodem udziału w jego aktywach. Posiadacz certyfikatu jest nabywcą prawa współwłasności funduszu, podobnie jak w przypadku akcji spółek giełdowych. Certyfikaty inwestycyjne są niepodzielne i można je nabyć w czasie emisji lub na rynku wtórnym. Certyfikaty mogą być imienne albo wystawione na okaziciela, przy czym wyłącznie te drugie można notować na giełdzie.

Czym różnią się fundusze zamknięte od otwartych?

Wyróżniamy fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), otwarte (FIO) i specjalistyczne otwarte (SFIO). Wszystkie rodzaje funduszy umożliwiają zbiorowe pomnażanie kapitału osobom, które nie dysponują specjalistyczną wiedzą na temat rynków finansowych. Istnieją jednak różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami.

Główna różnica między funduszem otwartym i zamkniętym dotyczy emisji certyfikatów inwestycyjnych. Wyłącznie fundusz zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne – w ilościach określonych przez warunki emisji, co sprawia, że jedynie ograniczona liczba osób może przystąpić do FIZ. Z kolei uczestnicy funduszy otwartych nie nabywają certyfikatów, lecz jednostki uczestnictwa, które są podzielne i mogą być kupowane w dowolnej ilości. Podczas gdy jednostki uczestnictwa funduszu można nabyć praktycznie w dowolnym momencie, certyfikaty inwestycyjne (w obrocie pierwotnym) są do zdobycia wyłącznie w okresie przyjmowania zapisów.

Jaka jest różnica między certyfikatem publicznym a niepublicznym?

Certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych mogą być emitowane w formie publicznej lub niepublicznej. Czym różnią się oba rodzaje?

Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty to fundusz, którego certyfikaty inwestycyjne dopuszczono do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu lub nabyto w drodze oferty publicznej. Definicja funduszu publicznego znajduje się w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 1a ust. 2 pkt 39). Krótko mówiąc, fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne emitują certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego. W jednej emisji można zaoferować je nieoznaczonej liczbie odbiorców. Istnieje możliwość zbycia certyfikatów publicznego FIZ na kilka sposobów: poprzez umorzenie certyfikatów, sprzedaż w ramach umowy cywilnoprawnej lub giełdę.

Niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty niedopuszczone do obrotu publicznego, a jego definicja nie jest wprost regulowana przez ustawę. W jednej emisji liczba certyfikatów nie może przekroczyć 149. Minimalna wielkość zapisu wynosi 40 000 euro, co stanowi zabezpieczenie przed nabywaniem certyfikatów przez klientów detalicznych. Certyfikaty inwestycyjne niepublicznych FIZ są więc adresowane do instytucji i osób zamożnych. W przeciwieństwie do funduszy publicznych te niepubliczne nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Po zmianie statutu i uzyskaniu zezwolenia KNF fundusz niepubliczny można przekształcić w publiczny.

Obejrzyj film na temat funduszy inwestycyjnych!

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu rzeka z adwokatem Tomaszem Majkowyczem, wspólnikiem zarządzającym w kancelarii Majkowycz Adwokaci.

Tomasz Majkowycz był gościem Adriana Gorzyckiego w programie Przygody Przedsiębiorców, gdzie poruszono tematy funduszy inwestycyjnych, polisolokat, kredytów frankowych oraz wiele innych ciekawych spraw.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiału!

Piszą o nas

Prowadziliśmy wiele precedensowych spraw, a nasze sukcesy były opisywane m.in. przez:

Osoba do kontaktu
Tomasz Majkowycz
Adwokat/wspólnik zarządzający
Tel. + 48 692 479 841
E-mail: t.majkowycz@madwokaci.pl

10 lat

Jesteśmy adwokatami
z ponad 10 letnim doświadczeniem.

1000 klientów

Pracowaliśmy z ponad 1 000
zadowolonych klientów.

100 mln

Wartość prowadzonych spraw to
ponad 100 mln złotych.

    Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie:

    Umów konsultację ze specjalistą, bezpłatna analiza

    Napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami przez telefon +48 692 479 841