Kolejna wygrana naszej kancelarii z bankami. Tym razem w sprawie kredytu CHF Bank Millenium musi zwrócić klientowi ponad 300 000 PLN.

Sprawę prowadziła adwokat Aneta Majkowycz

Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał naszemu klientowi od mBanku ponad 400 000 złotych zwrotu niesłusznie zapłaconych rat.

Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz

27 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku przychylił się w całości do naszego pozwu i stwierdził nieważność w całości umowy kredytu oraz przyznał na rzecz naszych klientów zwrot ponad 270 tys. złotych.

Klientów w sporze z bankiem reprezentowała adwokat Aneta Majkowycz.

Wygrana z Bankiem Raiffeisen. 25 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli przyznał na rzecz klientów naszej kancelarii od banku zwrot kwoty 58 000 zł. Sprawa dotyczyła kredytu frankowego zawartego w dawnym Polbanku i toczyła się pod sygn. akt I C 3117/21.
Mec. Aneta Majkowycz uzyskała dla klientów wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu frankowego w Banku BNP Paribas (dawniej Bank Gospodarki Żywnościowej SA).
Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 9885/22.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt XXVIII C 9187/22, w której nasza kancelaria reprezentuje Frankowiczów, w dniu 8 sierpnia 2023 r. udzielił klientom zabezpieczenia poprzez zawieszenie spłaty kredytu frankowego zaciągniętego w banku BPH.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dniu 31 lipca 2023 r. w sprawie o sygn. akt XIV C 1526/20 przyznał na rzecz klientów naszej kancelarii od Santander Consumer Banku kwotę 43 029,24 zł w związku ze stosowaniem przez bank niedozwolonych postanowień umownych w umowie kredytu frankowego.

Sprawę prowadzili adwokaci Tomasz i Aneta Majkowycz

Kontakt: kancelaria@madwokaci.pl

 

1 2 3 8