Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 21.02.2023 utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, w którym unieważniono umowę kredytu frankowego zawartego w Getin Banku.
Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz, wyrok Sądu Okręgowego zapadł blisko rok temu (23.02.2022) ws. III C 1332/20. Wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł ws. I ACa 679/22.
Jeżeli posiadasz kredyt frankowy prześlij nam swoją umowę do bezpłatnej analizy:
kancealria@madwokaci.pl

W dniu 8 lutego 2023 zapadło korzystne dla Frankowiczów orzeczenie w sprawie przeciwko Bankowi BPH o zwrot 54 tyś złotych nienależnie pobranych od kredytobiorców i ustalenie nieważności umowy kredytu.

Sprawa toczyła się pod sygn. akt XV C 2717/21.

Klientów reprezentowała adwokat Aneta Majkowycz.

Kontakt:

+ 48 692 479 841

kancelaria@madwokaci.pl

Rok 2023 poniósł w naszej kancelarii już 10 ugód z bankami w sprawach frankowych.

W wyniku podpisanych ugód doszło do wzajemnego rozliczenia się banków z kredytobiorcami i zakończenia sporów sądowych, które zostały zainicjowane przeciwko bankom w imieniu kredytobiorców.

Coraz częściej proponowane warunki ugód są na tyle atrakcyjne, że klienci chętnie godzą się na polubowne zakończenie sprawy z bankiem. Jest to zdecydowanie szybsza ścieżka niż kontynuowanie procesu sądowego.

Adwokat Aneta Majkowycz uzyskała dla klientów zawieszenie spłaty dwóch kredytów frankowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeden kredyt jest w BNP Paribas, drugi w mBanku.
Obie sprawy toczą się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygnaturami: XXVIII C 22772/22 i XXVIII C 21670/22.
Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać zawieszenie spłaty kredytu zapraszamy do kontaktu:
tel. 692 479 841 lub kancelaria@madwokaci.pl.

W dniu 4 stycznia 2023 r. zakończyliśmy szczęśliwie sprawę przeciwko mBank SA w wyniku czego na konto naszego klienta trafiło ponad 90 000 zł nadpłaconych rat kredytu frankowego.

W pierwszej instancji sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia (sygn. akt I C 2523/18), w drugiej instancji sprawa toczyła się przed Sąd Okręgowym w Warszawie (sygn. akt V Ca 3148/21).

Klienta reprezentował adwokat Tomasz Majkowycz.

Jeżeli posiadają Państwo kredyt frankowy zapraszamy do przesłania umowy kredytu do bezpłatnej analizy.

Kontakt:

tel. +48 692 479 841

e-mail: kancelaria@madwokaci.pl

➡️Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 28 grudnia 2022 utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach zasądzające od ING Banku Śląskiego na rzecz klientów kwotę ponad 417 000 zł w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF.
➡️Dane dot. orzeczeń: SA w Katowicach, sygn akt I Aga 562/22, SO w Katowicach, sygn akt: II C 272/19
➡️Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz
  • Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 30 listopada 2022 stwierdził nieważność umowy kredytu CHF sprawie o sygn. akt XXVIII C 13727/22. Między złożeniem pozwu a wyrokiem minęło 5 miesięcy, co jak na polskie warunki jest tempem ekspresowym.
  • Sprawę prowadziła adw. Aneta Majkowycz – wspólnik zarządzajacy w Majkowycz Adwokaci.
  • Jeżeli masz kredyt frankowy lub złotówkowy skontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji jakie masz możliwości działania.

Czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie już po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji GETIN NOBLE BANKU udzielił naszym klientom zabezpieczenia poprzez zawieszenie spłaty kredytu frankowego i wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu wynikających z umowy kredytu frankowego w wysokości i terminach określonych umową w okresie od dnia 11 października 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.

Postanowienie zabezpieczające zostało wydane w sprawie o sygn. akt XXVIII C 14104/22.

Frankowiczów reprezentuje adwokat Aneta Majkowycz.

1 2 3 6