Rezerwowany Alternatywny Fundusz Inwestycyjny (RAIF) to elastyczne i efektywne podatkowo narzędzie inwestycyjne w Luksemburgu, stworzone w celu uproszczenia procesu zarządzania funduszami alternatywnymi bez konieczności uzyskiwania zgody od Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) przed uruchomieniem funduszu. Ustawa RAIF, wprowadzona w 2016 roku, umożliwia szybkie i uproszczone tworzenie funduszy, co skraca czas wejścia na rynek i zmniejsza obciążenia regulacyjne dla menedżerów funduszy alternatywnych (AIFM).

 

RAIF może inwestować w różnorodne klasy aktywów, takie jak nieruchomości, private equity, fundusze hedgingowe, długi, infrastrukturę oraz wiele innych. Struktura prawna RAIF umożliwia jego założenie jako wspólnego funduszu inwestycyjnego (FCP) lub spółki inwestycyjnej (SICAV), co zapewnia dużą elastyczność w zarządzaniu aktywami.

 

Pod względem podatkowym, RAIF korzysta z preferencyjnego reżimu podatkowego, w którym jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od majątku netto oraz podatku komunalnego. RAIF jest jedynie obciążony rocznym podatkiem subskrypcyjnym wynoszącym 0,01% wartości netto aktywów. Istnieje również możliwość wyboru reżimu podatkowego podobnego do tego, który obowiązuje SICAR, co pozwala na dalsze zwolnienia podatkowe dla inwestycji w kapitał ryzyka.

 

Zarządzanie RAIF-em wymaga zaangażowania zewnętrznego, autoryzowanego menedżera funduszy alternatywnych (AIFM), który musi spełniać wymogi Dyrektywy AIFM. Menedżer ten może mieć siedzibę w Luksemburgu, innym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim, pod warunkiem, że uzyskał niezbędne zezwolenia.

 

RAIF oferuje również możliwość tworzenia subfunduszy, co zwiększa jego elastyczność i efektywność kosztową. Każdy subfundusz może mieć odrębne zasady inwestycyjne, politykę i strukturę opłat, co umożliwia lepsze dostosowanie się do potrzeb inwestorów.

 

Podsumowując, RAIF to nowoczesne narzędzie inwestycyjne, które łączy elastyczność strukturalną z atrakcyjnymi warunkami podatkowymi, czyniąc Luksemburg atrakcyjnym miejscem dla funduszy alternatywnych i przyciągając inwestorów oraz menedżerów funduszy z całego świata.

 

Nasza kancelaria 12 kwietnia 2024 uzyskała korzystne rozstrzygnięcie w sprawie przeciwko PKO BP SA. Sprawę prowadzi adwokat Tomasz Majkowycz.

Kolejna wygrana naszej kancelarii z bankami. Tym razem w sprawie kredytu CHF Bank Millenium musi zwrócić klientowi ponad 300 000 PLN.

Sprawę prowadziła adwokat Aneta Majkowycz

Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał naszemu klientowi od mBanku ponad 400 000 złotych zwrotu niesłusznie zapłaconych rat.

Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz

1 2 3 9