Kim jest administrator zabezpieczenia?

Zadaniem administratora hipoteki jest reprezentowanie wierzycieli, których wierzytelność została zabezpieczona zastawem lub hipoteką na nieruchomości.
Nasza kancelaria posiada doświadczenie w pełnieniu funkji administratora hipoteki i zastawu.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Zakres usług

 • Oferujemy pomoc prawną przy ustanowieniu zabezpieczeń dłużnych instrumentów finansowych, w szczególności obligacji lub weksli.
 • Pełnimy funkcję administratora hipoteki.
 • Dochodzimy w imieniu obligatariuszy roszczeń związanych z niewykupionymi obligacjami zabezpieczonymi hipoteką lub zastawem.
 • Opiniujemy umowy z administratorem hipoteki lub zastawu.
 • Doradzamy przy wyborze administratora hipoteki i opiniujemy dla obligatariuszy wiarygodność administratora hipoteki.
 • Świadczymy pomoc prawną na rzecz administratorów hipoteki przy dochodzeniu roszczeń na rzecz oblisgatriuszy.
 • Weryfikujemy sytuację prawną nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób ustanowić administratora hipoteki lub zastawu?

W tym celu należy podpisać umowę pomiędzy podmiotem emitującym np. obligację a osobą, która będzie pełniła funkcję administratora hipoteki lub zastawu. Umowa powinna określać zasady pełnienia funkcji administratora i jego wynagrodzenie. Bardzo ważne jest określenie kto ponosi koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń przez administratora hipoteki na rzecz obligatariuszy.

Kto ponosi koszty związane z działaniem administratora hipoteki?

Tego typu kwestie powinny być szczegółowo uregulowane w umowie o pełnienie funkcji administratora hipoteki lub zastawu. Zazwyczaj część wynagrodzenia administratora ponosi emitent, natomiast wierzyciele ponoszą koszty sądowe. Administrator hipoteki nie ma obowiązku podejmowania działań jeżeli obligatariusze nie uiszczą stosownej zaliczki na koszty sądowe.

Czy emitent może wypowiedzieć umowę administratorowi hipoteki?

Istnieje orzecznictwo, z którego wynika, że emitent nie może wypowiedzieć umowy administratorowi hipoteki, jednak warto w umowie zawrzeć taki zakaz. Obligatariusze powinni przed podjęciem decyzji o inwestycji w obligacje dokładnie zapoznać się z umową pomiędzy emitentem a administratorem hipoteki, żeby ocenić czy tego typu zabezpieczenie należycie chroni ich interesy.

Osoba do kontaktu
Tomasz Majkowycz
Adwokat/wspólnik zarządzający
Tel.: + 48 692 479 841
E-mail: t.majkowycz@madwokaci.pl

10 lat

Jesteśmy adwokatami
z ponad 10 letnim doświadczeniem.

1000 klientów

Pracowaliśmy z ponad 1 000
zadowolonych klientów.

100 mln

Wartość prowadzonych spraw to
ponad 100 mln złotych.

  Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie:

  Umów konsultację ze specjalistą

  Napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami przez telefon +48 692 479 841