Obsługa funduszy inwestycyjnych

Prawnicy naszej kancelarii wywodzą się z instytucji finansowych. Doświadczenie zdobyte w domach maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych przekładamy na pomoc dla naszych klientów.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz funduszy inwestycyjnych i zarządzajacych funduszami inwestycyjnymi. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu funduszy inwestycyjnych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Zakres usług

 • Doradzamy funduszom inwestycyjnym typu private equity oraz venture capital przy inwestycjach na niepublicznym ranku kapitałowym.
 • Świadczymy pomoc prawną na rzecz startupów podczas rund inwestycyjnych z udziałem funduszy inwestycyjnych i aniołów biznesu.
 • Wspieramy naszych klientów w procesie pozyskiwania kapitału.
 • Zajmujemy się tworzeniem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych.
 • Reprezentujemy klientów przed KNF i innymi organami nadzoru.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Przykładowe projekty

Emisja obligacji
Emisja obligacji zabezpieczonych hipoteką przez spółki celowe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Tworzenie funduszu
Praca nad tworzeniem Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami.
Pozyskanie kapitału
Pozyskanie kapitału dla startupu zajmującego się finansowaniem procesów frankowych.

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania pieniędzy w instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, waluty czy surowce. Inwestowane pieniądze przyjmują formę jednostek uczestnictwa, które podlegają codziennej wycenie i rosną lub maleją – w zależności od tego, czy fundusz przynosi zyski, czy straty. Nasza Kancelaria obsługuje fundusze inwestycyjne, świadcząc usługi doradztwa w zakresie funduszy private equity i venture capital, tworzenia funduszy, emisji obligacji, rozwoju startupów oraz pozyskiwania kapitału.

Czym są fundusze private equity i venture capital?

Nasza kancelaria oferuje doradztwo przy funduszach inwestycyjnych private equity i venture capital. Wsparcie merytoryczne obejmuje inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym.

Private equity (PE) odnosi się do finansowania podmiotów na późniejszych etapach rozwoju. W tym przypadku inwestuje się w udziały firm nienotowanych na rynku papierów wartościowych, a zysk osiąga się poprzez przyrost wartości przedsiębiorstwa oraz odsprzedaż udziałów po upływie zaplanowanego okresu. Fundusz private equity wiąże się z zamiarem osiągnięcia zysków poprzez wyjście z inwestycji, odsetki lub dywidendy.

Venture capital (VC) oznacza kapitał własny wnoszony przez inwestora do małych i średnich firm na ograniczony czas. Angielskie venture odnosi się do ryzyka przedsięwzięcia, gdyż kapitał inwestowany jest w rozwój startupów lub projektów będących wciąż w fazie badań. Venture capital dotyczy więc przedsięwzięć na wcześniejszym etapie rozwoju niż private equity. W tym przypadku podjęcie ryzyka umożliwia osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji – oczywiście pod warunkiem sukcesu przedsięwzięcia.

Doradztwo prawne dla startupów

Świadczymy pomoc prawną na rzecz startupów podczas rund inwestycyjnych z udziałem funduszy i aniołów biznesu. Rundy inwestycyjne oznaczają finansowanie projektu poprzez pozyskiwanie inwestorów i zawieranie z nimi umów. Kluczową rolę w rozwoju startupu odgrywają aniołowie biznesu, czyli inwestorzy wnoszący prywatny kapitał oraz angażujący się w działalność projektu.

Specjalizujemy się w funduszach inwestycyjnych, doradzając zarówno inwestorom, jak i startupom. Dzięki doświadczeniu w obsłudze funduszy inwestycyjnych jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne wsparcie merytoryczne wszystkim klientom zainteresowanym tą tematyką. Zajmujemy się przygotowywaniem startupów do pierwszej rundy inwestycyjnej i sprzedaży akcji założycielskich, a także doradztwem w zakresie współpracy z inwestorami, funduszami private equity i venture capital oraz aniołami biznesu.

Osoba do kontaktu
Tomasz Majkowycz
Adwokat/wspólnik zarządzający
Tel.: +48 692 479 841
E-mail: t.majkowycz@madwokaci.pl

10 lat

Jesteśmy adwokatami
z ponad 10 letnim doświadczeniem.

1000 klientów

Pracowaliśmy z ponad 1 000
zadowolonych klientów.

100 mln

Wartość prowadzonych spraw to
ponad 100 mln złotych.

  Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie:

  Umów konsultację ze specjalistą

  Napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami przez telefon +48 692 479 841