Dokumenty AML

SKU: 67 Kategoria:

Pakiet dokumentów AML

Co otrzymasz?

Komplet dokumentów AML

Cena: 899 zł

899,00 

Opis

Pakiet dokumentów AML, który można wykorzystać w każdym rodzaju działalności.

Zgodny z obowiązującymi od 2021 r. przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przygotowane przez naszych adwokatów dokumenty posiadają gwarancje zgodności z prawem oraz przydatne wskazówki, w jaki sposób wdrożyć AML w firmie.

Pakiet obejmuje:

-Procedurę w zakresie analizy ryzyka

-Procedurę AML

-Macierz ryzyka

-Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego

-Oświadczenie PEP

-Rejestr transakcji podejrzanych

W pakiecie otrzymasz wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu reguluje w szczególności:

 1. czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
 10. zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
 11. zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Dokumenty AML – dla kogo?

AML, czyli Anti Money Laundering, to przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Podobnie jak ochrona danych osobowych, AML jest jednym z wymogów prawnych nałożonych na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Pakiet AML można wykorzystać w każdym rodzaju działalności, dlatego nasze dokumenty wyróżniają się dużą uniwersalnością i powstały w odpowiedzi na potrzeby firm oraz instytucji.

Zgodnie z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do przepisów AML muszą stosować się m.in. banki, firmy inwestycyjne, doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, adwokaci i spółki prowadzące rynek regulowany.

Pakiet Dokumenty AML obejmuje następujące pliki:

 • Analiza ryzyka – najważniejszy dokument w dyrektywie AML, który pozwala na ocenę ryzyka instytucji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Przewodnik prawny – zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak prawidłowo wdrożyć AML w firmie.
 • Procedura AML – zapis konkretnych działań podejmowanych przez daną firmę w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – określa m.in. osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń, a także sposób ochrony pracownika dokonującego anonimowego zgłoszenia (tzw. sygnalisty).
 • Macierz ryzyka – uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na ocenę ryzyka klienta, a także określa przypadki, w których należy podjąć środki bezpieczeństwa.
 • Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego – dokument wypełniany przez uprawnioną osobę fizyczną, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem.
 • Oświadczenie PEP – służy identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (ang. Politically Exposed Person).
 • Rejestr transakcji podejrzanych – zawiera listę wszystkich transakcji, w których występują okoliczności mogące wskazywać na pranie pieniędzy.

Dlaczego warto kupić Dokumenty AML od adwokata?

Wybierając nasze Dokumenty AML, oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż nie musisz nabywać poszczególnych plików oddzielnie – w oferowanym przez nas Pakiecie znajdziesz aż 8 niezbędnych dokumentów!

Wzory niektórych druków można znaleźć za darmo w internecie – korzystając z takich źródeł, nie masz jednak pewności, czy są one aktualne i zgodne z prawem. Nasze Dokumenty AML są zgodne z obowiązującymi od 2021 roku przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przygotowane przez naszych adwokatów dokumenty posiadają gwarancję zgodności z prawem oraz przydatne wskazówki, w jaki sposób wdrożyć AML w firmie.

Wstęp książki

sasasas

Spis treści

asasasaas