Nowe przepisy o ochronie sygnalistów

Sygnalistami są osoby zgłaszające naruszenia prawa. Nowe przepisy nakładają na pracodawców z sektora prywatnego i publicznego szereg obowiązków związanych z rejestracją zgłoszeń, uruchomieniem stosownych procedur i ochroną sygnalistów. Sankcją za brak wdrożenia nowych przepisów jest grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Zakres oferty

Nasza kancelaria we współpracy z duńską firmą Whistleblower Software ApS przygotowała pakiet wdrożeniowy regulacji z zakresu ochrony sygnalistów obejmujący kompleksowe doradztwo prawne oraz rozwiązania informatyczne.

Oferujemy dostęp do kanałów zgłoszeniowych przygotowanych przez Whistleblower Software. Zgłaszanie nadużyć oraz zarządzanie sygnałami jeszcze nigdy nie było tak proste! Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania Whistleblower Software.

Zarządzanie zgłoszeniami sygnalistów

Whistleblower Software to łatwe w obsłudze i przejrzyste narzędzie do dokonywania anonimowych zgłoszeń przez sygnalistów oraz zarządzania tego typu przypadkami. Aplikacja jest szyfrowana i zgodna z RODO. Korzystają z niej firmy z ponad 80 krajów na całym świecie takie jak T-Mobile, Specialized czy Transparency International.

We współpracy z naszą kancelarią prawidłowo wdrożysz przepisy o ochronie sygnalistów. Pomożemy Ci również w implementacji kanału zgłoszeń od Whistleblower Software.

Chcesz porozmawiać? Zadzwoń do nas +48 692 479 841

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest sygnalista?

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba, która bez żadnych konsekwencji prawnych zgłasza naruszenie prawa. Sygnaliści informują o wszelkich nieprawidłowościach mających miejsce na terenie zakładu pracy czy instytucji publicznej poprzez złożenie raportu do bezpośrednich przełożonych. Jeśli kierownictwo nie zareaguje na zgłoszone przez sygnalistę naruszenia, whistleblower ma prawo zgłosić sprawę organom publicznym lub mediom.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może zostać każda osoba dysponująca wiedzą o naruszeniu prawa w zakładzie pracy czy instytucji publicznej. Warto zauważyć, że wcale nie musi to być pracownik danej organizacji – w roli sygnalisty może wystąpić także klient, podwykonawca lub partner biznesowy firmy. Whistleblower powinien zgłaszać zauważone nieprawidłowości, kierując się dobrem firmy (np. po odnotowaniu działań niezgodnych z zasadami jednostki), a nie zemstą czy pragnieniem zaszkodzenia danej organizacji.

Które firmy podlegają przepisom o ochronie sygnalistów?

Ustawa skierowana jest do pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających powyżej 250 pracowników, a po okresie przejściowym (od 17 grudnia 2023 r.) także do tych zatrudniających od 50 do 249 osób. W sektorze publicznym ustawa od razu obejmuje pracodawców zatrudniających od 50 pracowników.

Jakie obowiązki nakładają nowe przepisy?

Nowe przepisy przewidują obowiązek przyjęcia regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa, utworzenie kanałów zgłoszeń, prowadzenie rejestru zgłoszeń i prowadzenie tzw. działań następczych poprzez uruchomienie procedur wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych. Ustawa o ochronie sygnalistów nakłada na pracodawców obowiązek utworzenia kanału umożliwiającego proste i poufne zgłaszanie naruszeń. Należy przy tym pamiętać o tym, by żadne osoby nieupoważnione nie miały dostępu do danych sygnalistów.

Jakich naruszeń mogą dotyczyć zgłoszenia?

Naruszenia prawa mogą dotyczyć bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywności czy ochrony konsumentów. Pracodawca może też przyjąć w wewnętrznych regulacjach, że naruszenie prawa może dotyczyć innych dziedzin, takich jak mobbing, dyskryminacja czy wręczanie łapówek.

Do kogo mają być kierowane zgłoszenia?

Ustawa przewiduje trzy kanały zgłoszeń. Pierwszym jest wewnętrzny – zgłoszenie do pracodawcy. Drugim jest kanał zewnętrzny, czyli zgłoszenie jest wysyłane do organu publicznego np. Komisji Nadzoru Finansowego, czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzecim sposobem ujawnienia jest publiczne poinformowanie, np. w Internecie czy w prasie.

Na czym ma polegać ochrona sygnalistów?

Celem ochrony sygnalistów jest zakaz dyskryminacji i podejmowania działań odwetowych względem pracownika, między innymi zakaz zwolnienia sygnalisty. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić poufność danych osoby wnoszącej zgłoszenie. Należy również stworzyć takie kanały zgłoszeń, aby zapewnić sygnalistom bezpieczeństwo i anonimowość.

Osoby do kontaktu
Tomasz Majkowycz
Adwokat/wspólnik zarządzający
Tel.: +48 692 479 841
E-mail: t.majkowycz@madwokaci.pl

10 lat

Jesteśmy adwokatami
z ponad 10 letnim doświadczeniem.

1000 klientów

Pracowaliśmy z ponad 1 000
zadowolonych klientów.

100 mln

Wartość prowadzonych spraw to
ponad 100 mln złotych.

    Sprawdź, co możemy zrobić w Twojej sprawie:

    Umów konsultację ze specjalistą

    Napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami przez telefon +48 692 479 841