Dokumenty AML dla kantorów

SKU: 345 Kategoria:

Pakiet dokumentów AML

Co otrzymasz?

Komplet dokumentów AML przygotowanych dla kantorów wymiany walut oraz kantorów kryptowalut.

Cena: 999 zł

999,00 

Opis

Pakiet dokumentów AML, który można wykorzystać w kantorach wymiany walut oraz kantorach kryptowalut.

Zgodny z obowiązującymi od 2021 r. przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przygotowane przez naszych adwokatów dokumenty posiadają gwarancje zgodności z prawem oraz wymaganiami NBP.

Każdy dokument zawiera przydatne wskazówki, w jaki sposób wdrożyć AML w firmie.

Pakiet obejmuje:

-Procedurę w zakresie analizy ryzyka

-Procedurę AML

-Macierz ryzyka

-Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego

-Oświadczenie PEP

W pakiecie otrzymasz wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu reguluje w szczególności:

 1. czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasad upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
 10. zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
 11. zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Pakiet 8 dokumentów AML dla kantorów

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML – Anti Money Laundering) to jeden z wymogów prawnych nałożonych na przedsiębiorców prowadzących kantory wymiany walut i kantory kryptowalut. Aby działać zgodnie z prawem, niezbędne jest korzystanie z prawidłowo sporządzonych dokumentów AML. Specjalnie z myślą o właścicielach kantorów stworzyliśmy komplet 8 dokumentów, które zostały przygotowane przez naszych adwokatów zgodnie z aktualnymi przepisami.

Pakiet AML obejmuje następujące dokumenty:

 • Analiza ryzyka – umożliwia ocenę ryzyka klienta w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Przewodnik prawny – stworzony przez naszych adwokatów przewodnik zawiera praktyczne informacje dotyczące prawidłowego wdrażania AML w kantorze.
 • Procedura AML – jest to zapis działań podejmowanych przez kantor w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – celem procedury jest między innymi określenie, w jaki sposób sygnalista dokonujący anonimowego zgłoszenia będzie chroniony przez firmę.
 • Macierz ryzyka – uwzględnia czynniki mające bezpośredni związek z oceną ryzyka klienta, a także określa sytuacje, w których niezbędne jest wprowadzenie środków bezpieczeństwa.
 • Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego – dokument wypełnia osoba fizyczna, która w bezpośredni lub pośredni sposób sprawuje kontrolę nad klientem.
 • Oświadczenie PEP – dokument jest stosowany do identyfikacji osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne.
 • Rejestr transakcji podejrzanych – lista wszystkich transakcji, w których zachodzi podejrzenie o pranie pieniędzy.

Dokumenty AML dla kantoru – dlaczego warto kupić je od adwokata?

Poszczególne dokumenty bardzo często można pobrać za darmo z internetu. Niestety darmowe pliki z nieznanego źródła mogą być nieaktualne lub sporządzone w nieprawidłowy sposób – istnieje mała szansa, by osoba bez wykształcenia prawniczego była w stanie zweryfikować poprawność poszczególnych zapisów. Jedyną bezpieczną drogą nabycia dokumentów AML jest zakup bezpośrednio od adwokata.

W oferowanym przez nas Pakiecie znajduje się 8 niezbędnych dokumentów AML, które zostały przygotowane przez doświadczonych adwokatów i są w 100% zgodne z obowiązującymi od 2021 roku przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dokumenty AML są również zgodne z wymaganiami NBP. Wybierając nasz Pakiet, oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż nie musisz szukać ani weryfikować dokumentów z różnych źródeł. Dodatkowo każdy dokument zawiera przydatne wskazówki, w jaki sposób wdrożyć AML w firmie.

Wstęp książki

sasasas

Spis treści

asasasaas